För första gången sedan statistik började föras år 1749 bor det fler män än kvinnor i Stockholms län. Det är problematiskt eftersom enligt
Naturvårdsverkets undersökning från 2018 om ”Beteende bakom nedskräpning” skräpar män ner mer än kvinnor.

Utdrag ur rapporten:
”Såväl enkätundersökningen som fokusgruppen samt litteraturgenomgången visar att unga skräpar ner mer än äldre och män mer än kvinnor. Det ska dock betonas att det kan finnas skillnader mellan hur olika grupper väljer att svara och att vissa grupper kan tänkas svara mer ”ärligt” än andra. Utbildningsnivå och födelseland påverkar inte sannolikheten att skräpa ner.”

Idag på Internationella Kvinnodagen uppmanar vi alla att göra mer som kvinnor världen över – Tänk på andra och ta hand om varandra!