I Partille kommun gäller följande för Hundar:

Det här gäller för hundar
Reglerna nedan gäller oavsett om du äger eller har hand om en hund.

Hundar som är lösa och utan tillsyn på offentliga platser får omhändertas av polisen. Om det inte går att hitta ägaren eller innehavaren får hunden omhändertas. Om ägaren inte hämtar hunden inom angiven tid och betalat kostnaderna för omhändertagande får polisen bestämma vad som ska göras.

Hundar ska hållas under tillsyn på offentliga platser. På följande platser måste hundar vara kopplade: Centrala Partille, Björndammens- Furulunds- och Vallhamra torg, begravningsplatserna Partille kyrkogård, Kvastekulla, Partille södra och Jonsereds Griftegårdar.

Det är hundförbud på alla offentliga lekplatser med fasta anordningar. Det är också förbjudet att ta med hundar till Kåsjöbadet och Humlebadet från maj till september.

Löpande tikar ska vara kopplade om de vistas utanför inhägnade områden.

Hundar som inte är kopplade ska alltid halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Som alternativ kan hunden i stället vara id-märkt på annat sätt så att det går att komma i kontakt med ägaren.

Hundbajs måste plockas upp på följande platser: Gång- och cykelbanor, torg och parker och alla offentliga platser inom kommundelarna Partille, Sävedalen, Furulund, Jonsered och Öjersjö. Badplatserna Kåsjöbadet och Humlebadet. Begravningsplatserna Partille kyrkogård, Kvastekulla, Partille södra och Jonsereds Griftegårdar.

Läs inlägget i sin helhet här:
https://www.partille.se/kommun–politik/ordningsregler/?platform=hootsuite&utm_campaign=HSCampaign