Vår vision: Rent nära dig.

Att förverkliga en idé

Stig-Arne Mårtensson, grundare av TiksPac, flyttade från storstaden till den idylliska småstaden Falkenberg 2001. Under promenaderna med hunden Smilla upptäckte han snart att många inte plockade upp efter sina hundar – ett första intryck som inte var särskilt positivt.

Därför utvecklade han TiksPac-konceptet, som omfattar en station med nedbrytbara hundpåsar. Konceptet sponsras av företag som exponeras lokalt med sina varumärken, och på så sätt underlättar för sina kunder att hålla rent efter sig.

På så vis har en smutsig sko i Falkenberg kommit att bli ett omtyckt miljökoncept som varje år plockar upp ca 4% av Sveriges alla hundlortar. Helt enkelt skitbra!

Stig-Arne trampade i hundbajs

gick ihop med lokala företagare

och rensade upp Falkenberg

TiksPac verkar nu i 5 länder

med 7000 stationer

och över 4000 anslutna företag

Se vår film om TiksPac

Se vår film om RENT

TiksPac är miljödiplomerade!

TiksPac har infört ett miljöledningssystem och erhållit miljödiplomering i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Detta innebär att TiksPac har:
– En miljöpolicy, mål och handlingsplan
– En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
– Genomfört konkreta miljöförbättringar
– Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
– Förankrat och redovisat miljöarbetet
– Godkänts vid en revision 

Några konkreta förbättringar vi gjort:
– Konstruerat om TiksPac-stationerna så att det går åt 33 % mindre material vilket minskar både råvaruåtgången samt transportvikten
– Ökad livslängd på TiksPac-stationer genom rostfritt material
– Tagit bort plastpluggarna som tidigare höll ihop blocken med hundpåsar
– Infört utökad källsortering för kontorsavfall