Regler kring hundar är olika i olika kommuner. Detta gäller i Borås:
Detta är bara ett utdrag. Fullständig information hittar du här: https://www.boras.se/download/18.82f0a312665003f0d800043569/1390355300431/002-1.pdf

”Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för signal- och servicehund för handikappad eller för polishund i tjänst.

Hundar skall hållas kopplade på torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott, i parker, på kommunala badplatser. Under tidsperioden 1/5 – 1/9 varje år gäller badförbud för hundar på kommunala badplatser.

Under perioden 1/5-1/9 får hundar inte vistas på den kommunala badplatsen vid Almenäs. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

På offentlig plats och begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott och på kommunala badplatser skall föroreningar efter hundar plockas upp.