RENT I KRISTINEHAMN | Enligt vår stora undersökning

Kristinehamnarna är inte så skräpaktiga av sig. I alla fall om man får tro stiftelsen Håll Sverige Rents senaste skräpmätning i stadsmiljö. Enligt den ligger Kristinehamns kommun långt under rikssnittet för antal skräp per kvadratmeter. Kommunen är rent av en av dem...